Volumul ”Generaţia touch – screen şi viaţa socială – Culegere de lucrări în domeniul educaţional schimb de bune practici ”

Volumul ”Generaţia touch – screen şi viaţa socială – Culegere de lucrări în domeniul educaţional schimb de bune practici ” se adresează cadrelor didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar. Elaborarea acestui volum, cu lucrări în domeniul educației, s-a realizat în urma desfășurării Simpozionului Internațional ”Generația touch screen și viața socială”, care a avut loc în cadrul Proiectului TURN OFF, finanțat de Comisia Europeană, prin Programul Erasmus+.
Simpozionul internațional a constituit un bun prilej pentru promovarea și diseminarea unor abordări diverse ale procesului educaţional, a unor metode, mijloace şi tehnici din educaţia formală în complementaritate cu educaţia nonformală. Acest eveniment a oferit posibilitatea de a împărtăşi, de a valorifica, experienţele cadrelor didactice şi didactice auxiliare, pentru a reuși să construiască personalități capabile să se integreze în mod activ în viața socială, atât la nivel național, cât și la nivel european. Activitatea a fost un adevărat schimb de experiență, finalizat cu această culegere de bune practici, care sperăm să-și găsească utilitatea și eficiența atât în procesul instructiv – educativ, dar mai ales în activitățile extracurriculare.
Multumiri colegilor participanți care au contribuit cu lucrările lor la editarea acestei culegeri!

Coordonator proiect,
Luminița- Ludmila Zuran
Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei

22.01.2019 TOUCH—SCREEN GENERATION AND SOCIAL LIFE , Collection of articles on education

Scridb filter
This entry was posted in TURN OFF. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.