Team Up & Reform Netizens – Outdoor Fantastic Fun TURN OFF

empty type gallery

Team Up & Reform Netizens – Outdoor Fantastic Fun
TURN OFF

În perioada 01.09.2017 – 31.08.2019, în instituţia noastră se implementează proiectul de parteneriat strategic în domeniul școlar – proiecte doar între școli, cu titlul “Team Up & Reform Netizens – Outdoor Fantastic Fun” – acronim TURN OFF, număr de referinţă: 2017-1-PL01-KA219-038446_4, proiect finanţat de Comisia Europeană, prin Programul Erasmus+.

Acest proiect a apărut din necesitatea rezolvării unei probleme comune şi anume utilizarea excesivă a telefoanelor mobile şi a calculatorului de către elevi, cu efecte negative asupra sănătăţii fizice şi mentale a acestora. Prin acest proiect ne dorim conştientizarea elevilor cu privire la importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătos şi să le oferim alternative de petrecere a timpului liber.

Parteneri:
– Liceum Ogolnoksztalcace im. Stefana Czarnieckiego, POLONIA – coordonatorul parteneriatului
– Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu”, ROMANIA
– Collège Visitation La Berlière, BELGIA
– Strenču novada vidusskola, LETONIA

Obiectivul general:
Conștientizarea elevilor cu privire la necesitatea schimbării obiceiurilor de petrecere a timpului liber, în special a folosirii excesive a telefoanelor mobile, care ar putea fi în detrimentul sănătății fizice și mentale a elevilor, și oferirea de alternative de petrecere a timpului liber.

Obiective specifice:
• dezvoltarea competențelor lingvistice ale elevilor și profesorilor;
• îmbunătățirea condiției fizice și mentale a elevilor;
• promovarea unui stil de viață sănătos;
• dezvoltarea competenței interculturale și promovarea atitudinilor de toleranță, deschidere și înțelegere între elevi și profesori.
• promovarea egalităţii de şanse la educaţie pentru elevii din grupurile defavorizate

Grupul ţintă
Cuprinde 25 de elevi, selectați pe baza interesului manifestat și a competențelor de limbă engleză, cu respectarea principiului egalității de șanse.

Produse finale:
• Ghid de utilizare în siguranță a Internetului
• Revistă electronică a proiectului
• Album foto
• Bancă de date cu scenarii de lecţii
• Jurnalul proiectului pe staţiul Etwinning

Principalele activităţi
• formarea echipei de proiect
• elaborarea planului de implementare
• selecţia grupului ţintă
• desfăşurarea activităţilor conform planului de implementare
• concurs pentru logo-ul proiectului
• reuniuni transnaționale de proiect
• schimburi pe termen scurt a unor grupuri de elevi
• lucrul la produsele finale
• monitorizare, evaluare, diseminare

Echipa de proiect

HULUŢĂ AURORA – coordonator proiect
DARIE VASILICA – membru
OLARIU NIŢU LORELA – membru
IOSUB NELIA – membru
IFTEMIE TAMARA – membru
FILIUŢĂ GINA – membru
PURICE FRANCISCA– membru
ENE ALINA – membru
SÂRBU DIANA – membru
ZURAN LUMINITA – membru
CIRLAN DOINA – membru
MIHAILA TINCA – membru

 Imagini de la activităţile proiectului

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

Scridb filter
This entry was posted in TURN OFF. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.