Transparenta veniturilor salariale conform legii 153/2017, art. 33

Transparenta venituri septembrie 2021

Scridb filter
Posted in Resurse umane | Leave a comment

SUCCES ÎN NOUL AN ȘCOLAR 2021-2022

ANUNȚ 13 SEPTEMBRIE 2021

Scridb filter
Posted in Anul școlar 2021-2022 | Leave a comment

OFERTA EDUCATIONALA 2021-2022

Scridb filter
Posted in Activități, Anul școlar 2020-2021 | Leave a comment

ANUNȚ CONTESTAȚII – BACALAUREAT 2021

Cerere contestatii

ANUNȚ

Contestațiile pentru probele scrise susținute de candidații înscriși la examenul de bacalaureat 2021, sesiunea iuni-iulie, se depun fizic la comisia de examan pe data de 5 iulie în intervalul 12,00-18,00 sau online, tot pe 5 iulie, în intervalul 12,00-18,00 la adresa de email :

grscagzo@yahoo.com

Candidatul va completa o cerere tip pentru fiecare notă contestată care, în varianta fizică, va fi oferită de comisia de examen, iar, pentru varianta online, va putea fi accesată de pe site-ul scolii www.guguianu.ro și care va fi însoțită de o copie după actul de identitate și un numar de telefon pentru validarea cererii depuse online.

În cazul în care candidatul optează pentru depunerea contestației online este important ca scanarea documentelor să aibă o rezoluție de minimum 150 DPI pentru ca datele de identificare să poata fi lizibile la printare.

Adresa de email indicată mai sus este singura modalitate prin care candidatul poate depune, în varianta online, o contestatie la o proba a examenului de bacalaureat 2021, sesiunea iunie-iulie, la CE 1251 Liceul Tehnologic “Marcel Guguianu”, Zorleni.

Contestațiile depuse online respectă același calendar ca și contestațiile depuse fizic la comisia de examen.

Scridb filter
Posted in Anul școlar 2020-2021 | Leave a comment

Transparenta veniturilor salariale conform legii 153/2017, art. 33

Transparenta venituri martie 2018

Transparenta venituri martie 2019

Transparenta venituri martie 2020

Transparenta venituri martie 2021

Transparenta venituri septembrie 2017

Transparenta venituri septembrie 2018

Transparenta venituri septembrie 2019

Transparenta venituri septembrie 2020

Scridb filter
Posted in Resurse umane | Leave a comment

Competențele lingvistice și digitale – bacalaureat 2021

Notă privind planificarea probelor de evaluare a competențelor lingvistice ți digitale

Scridb filter
Posted in Anul școlar 2020-2021 | Leave a comment

Modificare metodologie BACALAUREAT 2021

Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.453/2020

Scridb filter
Posted in Anul școlar 2020-2021 | Leave a comment

CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT NATIONAL 2021

Calendarul examenului de bacalaureat 2021

Scridb filter
Posted in Anul școlar 2020-2021 | Leave a comment

PLAN PROBĂ INTERVIU – SECRETAR

PLAN PROBĂ INTERVIU LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ DETERMINATĂ A POSTULUI TEMPORAR VACANT DE SECRETAR

Scridb filter
Posted in Activități, Anul școlar 2020-2021 | Leave a comment

REZULTATUL LA PROBA SCRISĂ CONCURS SECRETAR ȘEF

REZULTATUL LA PROBA SCRISĂ AL CONCURSULUI DE SECRETAR ȘEF, SUBIECT ȘI BAREM – VARIANTA NR. 2

Scridb filter
Posted in Anul școlar 2020-2021 | Leave a comment