INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT

În urma aprobării finanţării proiectului de mobilităţi cu numărul 2023-1-RO01-KA121-SCH-000121611, în cadrul Programului Erasmus+, Acţiunea KA1: Mobilitatea persoanelor în scopul învăţării, în baza contractului de finanţare încheiat cu A.N.P.C.D.E.F.P., LICEUL TEHNOLOGIC ” MARCEL GUGUIANU”, ZORLENI, anunță începerea implementării proiectului  care se va desfășura în perioada 01.06.2023 – 31.08.2024.

Acest proiect de mobilitate se înscrie în strategia de dezvoltare, modernizare şi internaţionalizare pe termen lung a şcolii, activităţile de mobilitate răspunzând nevoilor instituţiei, parte din proiectul de acreditare pe 5 ani obţinut de şcoală în cadrul proiectului Erasmus+.

Obiectivele acestui proiect de acreditare se bazeaza pe nevoile, misiunea si prioritatile Liceul Tehnologic ” Marcel Guguianu”, Zorleni, și a stabilit ca prioritate dezvoltarea resurselor umane prin asigurarea pregătirii ştiinţifice, psihopedagogice, metodice și practice a cadrelor didactice în vederea asigurării calităţii în formare (pregătirea profesională și perfecţionarea continuă a cadrelor didactice în vederea creşterii calităţii actului educaţional pentru 6 profesori din diferite arii curriculare.

În perioada 01.06.2023 – 31.08.2024, 6 profesori vor participa la 2 cursuri de formare europene, pe parcursul a zece zile, câte 3 la fiecare, corespunzând obiectivelor acestui proiect:

Obiectivul 1: Formarea și dezvoltarea competențelor a 15 cadre didactice a școlii noastre de promovare a incluziunii sociale în comunitatea noastră școlară;

Obiectivul 2: Dezvoltarea competențelor de utilizare a noilor tehnologii si metode in procesului de predare-invatare de catre 15 cadre didactice ale școlii noastre;

Scridb filter
This entry was posted in Activități, Proiecte, KA1 - Proiecte de mobilitate Domeniul - Educaţie şcolară. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.