DINFO – “Decizii informate prin instrumente adecvate de orientare în carieră”

DINFO – “Decizii informate prin instrumente adecvate de orientare în carieră” este un proiect finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ce îşi propune îmbunătăţirea perspectivelor de inserţie pe piaţa muncii pentru elevii din învăţământul preuniversitar din judeţul Vaslui.

Perioada de implementare a proiectului:
25 aprilie 2014 – 24 octombrie 2015.

DINFO este implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui (Beneficiar) şi Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” (Partener).

Grupul ţintă: 480 elevi de liceu de clasa a XI-a, dintre care 60 elevi de la Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui (partener în proiect) şi 420 elevi de la alte licee tehnice şi de servicii.

De la Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu” participă 60 de elevi de la clasele a XI-a, împărţiţi în două grupe:
Grupa 1 cuprinde 30 elevi de la domeniul Mecanică, coordonator: prof. Huluţă Aurora
Grupa 2 cuprinde 30 elevi de la domeniile Servicii şi Comerţ, coordonator prof. Olariu Niţu Lorela

În cadrul proiectului elevii beneficiază de servicii optimizate de consiliere în vederea orientării corecte în carieră, stagii de practică performante şi metode moderne şi inovative de practică de tip “firme de exerciţiu”.

Obiectivul general al proiectului vizează sprijinirea elevilor din învăţământul preuniversitar – anii terminali – în tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin dezvoltarea competenţelor practice ale acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

• Dezvoltarea, adaptarea, promovarea şi furnizarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională pentru sprijinirea a 480 elevi în tranziţia de la şcoală la viaţa activă;
• Creşterea relevanţei rezultatelor învăţării dobândite la locul de muncă prin organizarea interactivă de stagii de practică pentru 420 de elevi;
• Dezvoltarea şi promovarea parteneriatelor între şcoli şi agenţii economici în vederea facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă;
• Dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor practice a 60 de elevi prin metoda inovativă de învăţare “firma de exerciţiu”.

Mai multe informaţii găsiţi pe site-ul proiectului: http://www.vsdinfo.ro/

Spot promovare firmã de exercitiu

Materiale promovare firme de exercitiu

Scridb filter
This entry was posted in Proiecte. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.