ANUNȚ CONTESTAȚII – BACALAUREAT 2021

Cerere contestatii

ANUNȚ

Contestațiile pentru probele scrise susținute de candidații înscriși la examenul de bacalaureat 2021, sesiunea iuni-iulie, se depun fizic la comisia de examan pe data de 5 iulie în intervalul 12,00-18,00 sau online, tot pe 5 iulie, în intervalul 12,00-18,00 la adresa de email :

grscagzo@yahoo.com

Candidatul va completa o cerere tip pentru fiecare notă contestată care, în varianta fizică, va fi oferită de comisia de examen, iar, pentru varianta online, va putea fi accesată de pe site-ul scolii www.guguianu.ro și care va fi însoțită de o copie după actul de identitate și un numar de telefon pentru validarea cererii depuse online.

În cazul în care candidatul optează pentru depunerea contestației online este important ca scanarea documentelor să aibă o rezoluție de minimum 150 DPI pentru ca datele de identificare să poata fi lizibile la printare.

Adresa de email indicată mai sus este singura modalitate prin care candidatul poate depune, în varianta online, o contestatie la o proba a examenului de bacalaureat 2021, sesiunea iunie-iulie, la CE 1251 Liceul Tehnologic “Marcel Guguianu”, Zorleni.

Contestațiile depuse online respectă același calendar ca și contestațiile depuse fizic la comisia de examen.

Scridb filter
This entry was posted in Anul școlar 2020-2021. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.