ACTIVITATEA DE DISEMINARE FINALĂ A PROIECTULUI

ACTIVITATEA DE DISEMINARE FINALĂ A PROIECTULUI
Team Up&Reform Netizens – Outdoor Fantastic Fun – TURN OFF

La Liceul Tehnologic “Marcel Guguianu” din Zorleni s-a desfăşurat activitatea de diseminare finală a proiectului de parteneriat strategic în domeniul școlar – proiecte doar între școli, cu numărul de referinţă: 2017-1-PL01-KA219-038446_4, finanţat de Comisia Europeană, prin Programul Erasmus+, cu titlul: Team Up & Reform Netizens – Outdoor Fantastic Fun, acronimul TURN OFF. Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu Liceum Ogolnoksztalcace im. Stefana Czarnieckiego din POLONIA, Nisko- coordonatorul parteneriatului, Collège Visitation L Berlière, BELGIA- Houtaing şi Strenču novada vidusskola din LETONIA- Strenci.
Obiectivul general al proiectului Erasmus+, cu titlul TURN OFF, se referă la conștientizarea elevilor cu privire la necesitatea schimbării obiceiurilor de petrecere a timpului liber, în special a folosirii excesive a telefoanelor mobile, care ar putea fi în detrimentul sănătății fizice și mentale a elevilor și oferirea de alternative de petrecere a timpului liber. Obiectivele specifice vizate şi îndeplinite de echipa de proiect au fost dezvoltarea competențelor lingvistice ale elevilor și profesorilor; îmbunătățirea condiției fizice și mentale a elevilor; promovarea unui stil de viață sănătos; dezvoltarea competenței interculturale și promovarea atitudinilor de toleranță, deschidere și înțelegere între elevi și profesori; promovarea egalităţii de şanse la educaţie pentru elevii din grupurile defavorizate. Grupul ţintă format din 25 de elevi, de la clasele IX – XI, a fost selectaț pe baza interesului manifestat și a competențelor de limbă engleză, cu respectarea principiului egalității de șanse.
Produsele finale realizate în cadrul parteneriatului au fost: Ghidul de utilizare în siguranță a Internetului; Revista electronică a proiectului; un album foto; o bancă de date cu scenarii de lecţii și Jurnalul proiectului în spaţiul eTwinning.
La această activitate au participat, alături de echipa de proiect, elevi, profesori, părinți şi reprezentanţi ai: Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui – d-na inspector pentru proiecte educaționale, prof. Landiana Mihnevici, Consiliului local al Comunei Zorleni, instituţiilor de învăţământ din zona Bârlad.
În cadrul evenimentului au fost prezentate activităţile tematice, cele patru activităţile transaţionale de învăţare desfăşurate în Polonia, Belgia, România şi Letonia, rezultatele calitative şi cantitative realizate pe parcursul celor doi ani de proiect şi produsul final Ghidul de utilizare în siguranţă a Internetului. Acest ghid a fost conceput astfel încât elevii și cadrele didactice să aibă acces la un material educațional util și facil, pe care să-l utilizeze în cadrul activităților didactice școlare și extrașcolare și care abordează o temă de actualitate: comportamentul responsabil și siguranța online. De asemenea poate fi o sursă de informare pentru părinți și alte persoane interesate de acest subiect.
Proiectul se implementează pe o durată de 24 luni, în perioada 01.09.2017 – 31.08.2019, fiind finanţat cu suma de 22.250 Euro de către Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ 2014-2020, Acţiunea Cheie 2/parteneriate strategice în domeniul educaţiei şcolare.
Prof. Zuran Luminița Ludmila – coordonator proiect

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.

AFIS DISEMINARE FINALA 2019

 

Scridb filter
This entry was posted in TURN OFF. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.