OBIECTIVELE STRATEGICE

Obiectivele strategice ale Colegiului Tehnic “Marcel Guguianu” Zorleni sunt:

  1. Adaptarea sistemului de învățământ la cerințele pieții muncii interne și ale uniunii europene
  2. Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT prin asigurarea pregătirii ştiinţifice, psihopedagogice, metodice şi practice a cadrelor didactice în vederea asigurării calităţii în formare.
  3. Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială în vederea prevenirii părăsirii timpurii a şcolii şi creşterea gradului de includere a elevilor din grupuri dezavantajate.
  4. Implicarea în activităţi de cooperare europeană  şi dezvoltarea de parteneriate cu şcoli din ţări europene
Scridb filter
This entry was posted in Despre noi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.