Activitate extracurriculară “Portret de scriitor”

Activitatea extracurriculară “Portret de scriitor” a fost derulată în cadrul proiectului educațional “Cartea-oglinda sufletului”. Elevii clasei a X-a A au promovat în rândul colegilor, sub forma unei campanii electorale, scriitorii canonici.
Coordonator: prof. Burcioagă Cristina

Scridb filter
This entry was posted in Activități. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.