Standarde A.R.A.C.I.P.

  1. Standarde de referinta si indicatori de perfomanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar
  2. Standardele de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar
Scridb filter
This entry was posted in C.E.A.C.. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *